Péče o naše výrobky

Naše výrobky není potřeba kompletovat, lepit apod. Doručíme Vám hotový, očištěný výrobek připravený ihned k použití. Snažíme se, aby naše výrobky byly vyrobeny „v jednom“ kuse, díky tomu jsou odolnější a neobsahují drobné části.

Díky technologie výroby vrstvení materiálu výrobek nikdy nebude dokonale hladký, díky tomu se Vám může zdát, že oproti jiným stavebnicím jdou dílky hůře „do sebe“.

V místech, kde dochází ke změně směru nebo výšky tisku vzniká tzv. šev, kde dochází ke zvýraznění nebo naopak úbytku materiálu. Toto místo však nemá na celistvost výrobku vliv a jde pouze o zanedbatelnou viditelnou "vadu". Toto místo se dá eliminovat upravením modelu, kdy dochází k přechodu např. v rozích, kde tento jev není viditelný, ale u oválných modelů nelze tento jev eliminovat.

Skladování

Uskladnění musí probíhat v suchém prostředí, kdy se teplota pohybuje v rozmezí 0 °C až 40 °C.

Čištění výrobků 

Výrobek lze otřít vlhkou utěrkou s použitím jemného čistícího prostředku.

V případě potřeby dezinfekce je možno použít dezinfekční roztok určený pro hračky, který je nutné ihned opláchnout čistou vodou a výrobek ošušit suchou utěrkou.

Nepoužívejte k osušení fén nebo jiné zdroje tepla! Hrozí riziko degradace výrobku.

 

Zakázaná použití

  1. Dlouhodobě nevystavujte výrobky povětrnostním vlivů, UV záření a působením vody.

  2. K čištění výrobků nepoužívejte myčku. Působením vysokých teplot a vlhka vede k degradaci výrobku.

  3. Ikdyž materiál PLA má certifikáty pro styk s potravinami, naše výrobky nejsou k tomu učené.

  4. Není určené pro děti do 3 let.

  5. V případě poškození výrobku (např. Narušení struktury, ulomené části apod.) zamezte dalšímu používání a kontaktujte výrobce (v případě trvání dvouleté záruční doby) nebo postupujte podle pokynů k likvidaci. Poškozený výrobek může být nebezpečný!

Likvidace

Materiál PLA, ze kterého jsou výrobky vyrobeny, je plně průmyslově kompostovatený a rozložitelný (při teplotě nad 60 °C). Pro likvidaci využijte komunální odpad, popř. Hnědé kontejnery s možností likvidace bioplastu (PLA).

Není však recyklovatený a tudíž nepatří do žlutých kontejnerů.