Technologie 3D tisku

Představte si 3D tisk jako mapu s vrstevnicemi po kterých jezdí tryska a nanáší roztavený plast v jednotlivých vrstvách (FFF). Díky naprogramování tisku (model, šíře vrstvy, výplně), vlastností použitého filamentu a kvality tisku samotné 3D tiskárny, lze získat nepřeberné množství výrobků s různými možnostmi použití, od jednoduchých krabiček k deskovým hrám k namáhaným strojním součástkám.

Typy tiskáren 

 • FFF (fused filament fabrication): výroba tavením filamentu. Vstupní materiál (filament) je taven v tiskové hlavě a nanášen tryskou v naprogramovaných, přesných, tenkých vrstvách na výsledný produkt. 
  • Výhody: nízká cena, velké množství vstupních materiálů různých vlastností
  • Nevýhody: menší přesnost (šíře vrstvy od 0,2 mm), hrubší povrch produktu (jednotlivé vrstvy jsou viditelné) 
  • Disponujeme FFF tiskárnami Creality Ender o tiskové ploše 220 x 220 x 250 mm, Creality Ender 5 plus s tiskovou plochou 350 x 350 x 400 mm a Průša MK3S.

 

 • SLA (stereolitografie): výroba vytvrzením fotoreaktivní pryskyřice (laserem, diodou).
  • Výhody: detailnost zpracovaného produktu (šíře vrstvy 0,02mm) , vysoká přesnost "tisku"
  • Nevýhody: délka tisku, malá tisková plocha, post processing
  • Disponujeme SLA tiskárnou Anycubic photon

 

Pojďme si představit jednotlivé složky 3D tisku v kostce...

Nastavení FFF 3D tiskárny

 • Model: vše samozřejmě začíná u modelu, který chcete vyrobit, ať už vlastní vymodelovaný pomocí CAD SW, nebo z různých databází ve formátu STL. Musíte dopředu vědět co od něj očekáváte a rozhodnout se jaké by měl mít vlastnosti (např. rozměr, mechanická odolnost, detaily provedení, doba tisku, apod.) Vše lze nastavit v počítačovém programu tzv. Sliceru
  • Šíře vrstvy: v řádech desetin milimetru, 0,14 - 0,24 mm (náš standard 0,2 mm), určuje detailnost zpracování a hrubost produktu
  • Výplň: určuje kolik vstupního materiálu bude ve vnitřních částech modelu a jeho strukturu (standard 10-20 %)

                                Ukázka Sliceru

 

Druhy filamentů pro FFF 3D tiskárny

 • PLA (kyselina polymléčná): jinak biologicky rozložitelný plast z cukrové třtiny, kukuřice nebo brambor. Snadno tisknutelný materiál s dostatečnou odolností pro běžné používání (vyzkoušeno vlastními dětmi). 
  • Výhody: jednoduché nastavení tisku, malá náchylnost k tiskovým chybám, obrovská škála barev a příměsí např. dřevěných, bronz (bronzefill), ocel (steelfill), díky kterým produkty získají jedinečnou texturu

 

 • PET-G (Polyethylentereftalát): nejběžněji používaný plast (láhve, oblečení, apod.)
  • Výhody: vysoce odolný vůči nárazu, možnost recyklace, certifikace pro styk s potravinami
  • Nevýhody: nastavení tisku, náchylný k poškrábání, vyšší cena, méně variací filamentu

 

 • ABS (akrylonitrilbutadienstyren): filament s vysokou teplotní odolností a tuhostí, využíváme především pro zakázky ze strojního průmyslu
  •  Výhody: odolnost, lze upravit povrch produktu (mechanickou či chemickou cestou - rozpustné v acetonu), pružnost, možnost recyklace
  • Nevýhody: náročnost na techniku tisku, při chladnutí se smršťuje, není vhodný pro styk s potravinami 

 

  PLA ABS PET-G
Teplota trysky 180 - 230 °C 210 - 250 °C 220 - 260 °C
Teplota podložky 20 - 60 °C 80 - 110 °C 60 - 90 °C
Tisková podložka Nepovinná Povinná Doporučuje se
Komora při tisku Nepovinná Doporučuje se Nepovinná 
Přilnutí první vrstvy Dobré Drobné problémy Drobné problémy 
Výpary Skoro žádné  Silné Silné 
Absorbce vlhkosti Ano Ano Ano 
Youngův modul (GPa) 3,5 2,4  2,2
Modul pružnosti (GPa) 4 2,2 1,9
Pevnost v ohybu (MPa) 80 65 64
Poměr pevnosti k hmotnosti (kN*m/kg) 40 31-80 42
Pevnost v tahu (MPa) 110 37-110 53
Odolnost proti nárazu (J/m) - 70-370 77
Tvrdost Rockwell R - 94 108
Teplota skelného přechodu (°C) 60 105 81
Deformace při teplotě (°C) 65 100 70
Teplota tání (°C) 160 - 140
Tepelná kapacita (J/kg*K) 1800 1470 1200
Tepelná vodivost (W/m*K) 0,13 0,17 0,29
Tepelná difuzivita (m^2/s) 0,058 0,12 0,19

 

Nedokonalosti 3D Tisku

Ani 3D tisk není dokonalý. Jednotlivé produkty se tisknou docela dlouhou dobu během které se může pokazit spousta věcí. Nechytne se nebo rovnou odskočí vrstva, nepřesně napojené nebo hodně viditelné "přejetí" trysky, zvednutí produktu z podložky, tvorba spečenin apod. U levných filamentů může extruder narazit na dutinku ve vlákně, i v takovém případě je to na finálním výrobku vidět. Takové produkty ihned odepisujeme.

 1. Příklad špatné návaznosti materiálu           

Špatná návaznost materiálu           

 

V případě lehčích vad, uvedeme produkt jako 2. jakost s detailním popisem vady a odpovídající cenou.

Ikdyž se snažíme dělat modely a nakonfigurovat tisk tak, aby nebylo potřeba podpor (lehce odlomitelné části, které drží strukturu nad ní, např. průčelí věží), jsou modely u kterých se tomu nevyhneme, roztavený materiál by padl na spodní vrstvu. Pod podporou se struktura taveného materiálu lehce mění a jednotlivá vlákna jsou více viditelnější - nejedná se o vadu produktu. 

 1. Příklad tisku podpor a detail po odstranění

Tisk podpor    Detail

 

V místech, kde dochází ke změně směru nebo výšky tisku vzniká tzv. šev, kde dochází ke zvýraznění nebo naopak úbytku materiálu. Toto místo však nemá na celistvost výrobku vliv a jde pouze o zanedbatelnou viditelnou "vadu". Toto místo se dá eliminovat upravením modelu, kdy dochází k přechodu např. v rozích, kde tento jev není viditelný, ale u oválných modelů nelze tento jev eliminovat. 

 1.  Příklad surového a očištěného výrobku

Surový vs. opracovaný produkt